حساب PAMM

Terra-Capital.ru

Terra-Trend 1.0

14.1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -47,815 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  318,532 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  180,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ سال
 • در رتبه بندی
  1,939

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی
از لحاظ بازده
از لحاظ محبوبیت

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.