حساب PAMM

Lector

113.9%
hint
سرمایه گذاری غیرممکن است.
حساب PAMM پیشنهاد همکاری عمومی ندارد. مدیر به دلایلی آماده دریافت سرمایه گذاری نیست.
 • نتیجه معاملات
  hint
  286 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  199 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ سال
 • در رتبه بندی
  635

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.