حساب PAMM

Sam

303,5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  10 187,14 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  53 803,59 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3 000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  2 سال‌ 10 ماه
 • در رتبه بندی
  223

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.