حساب PAMM

Sunnich M v2

NormalRisk.Day And Nihgt

۵۵۱٫5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -32,560 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  27,624 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ سال
 • در رتبه بندی
  76

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.