حساب PAMM

A1-HEDGE

Medium Risk MM

432,5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  36 033,73 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  40 757,44 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  5 777 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  3 سال‌ 2 ماه
 • در رتبه بندی
  689

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.