حساب PAMM

BREATH_MARKET_2

227.4%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  58,743 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  129,588 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  100,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ سال
 • در رتبه بندی
  387

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.