حساب PAMM

BREATH_MARKET_1

۲۴۴٫1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  111,847 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  175,314 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  25,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ سال
 • در رتبه بندی
  374

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.