حساب PAMM

Mik777

1111

1,344.0%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -7,015 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  84,161 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  4,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ سال
 • در رتبه بندی
  12

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.