حساب PAMM

Mik777

1111

1 159,0%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -16 328,87 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  48 445,05 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  4 000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  3 سال‌ 5 ماه
 • در رتبه بندی
  198

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.