حساب PAMM

VOL_KON

328,8%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  574,92 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  2 196,04 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  3 سال‌ 10 ماه
 • در رتبه بندی
  249

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.