حساب PAMM

MAGI01

۹۱۱٫2%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  12,108 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  12,864 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  35

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.