حساب PAMM

AVTO_Gremlin_USD

52.7%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -7,204 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  3,386 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  1,987

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.