حساب PAMM

A0-HEDGE

Low Risk MM

1,569.6%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  145,578 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  184,544 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  11,777 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  66

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.