حساب PAMM

A0-HEDGE

Low Risk MM

1,933.2%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  185,458 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  238,991 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  11,777 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  2

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.