حساب PAMM

SAVGROUP PAMM INVEST

RUR

450,2%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  5 728 713,69 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  210 000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  3 سال‌ 9 ماه

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.