حساب PAMM

ST-INVEST

SMIRNOFF-INVEST

1,939.7%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  79,769 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  81,580 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,001 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  32

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.