حساب PAMM

PAMM RUR 20-05-2015

21.7%
hint
سرمایه گذاری غیرممکن است.
حساب PAMM پیشنهاد همکاری عمومی ندارد. مدیر به دلایلی آماده دریافت سرمایه گذاری نیست.
 • نتیجه معاملات
  hint
  -64,806 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  234,155 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  299,044 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  2,372

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.