حساب PAMM

Fx10

Price Action

۷٫5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -162,408 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  376,045 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  210,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ سال
 • در رتبه بندی
  327

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.