حساب PAMM

ConservativePlus

۲۵٫2%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -45,849 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  یک سال

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.