حساب PAMM

AIN SOF

RUR

۷۱٫2%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -6,404 RUR
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 RUR
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  9,000 RUR
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۲ ماه

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.