حساب PAMM

Koto

conservative

۸۲٫5%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  4,418 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  15,432 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  3,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۷ سال
 • در رتبه بندی
  9

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.