حساب PAMM

Expensivebuyer

MTS.Low risk

1,423.3%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  365,451 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  643,784 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  10,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ٨ أعوام
 • در رتبه بندی
  3

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.