حساب PAMM

Expensivebuyer

MTS

69,095.3%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  1,241,471 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  221,354 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  10,000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۱۰ سال
 • در رتبه بندی
  6

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.