آلپاری 19 ساله شد!

انواع Fix-Contracts - قراردادهای ثابت

Call/ Put (افزایش/کاهش)

اگر شما از Fix-Contracts از نوع Call/ Put استفاده می‌کنید فقط لازم است جهت تغییر قیمت را پیش بینی کنید.
اگر در زمان بسته شدن قرارداد، پیش بینی شما درست باشد، سود معامله می‌تواند تا 100% از مبلغ سرمایه گذاری برسد.

فرض کنیم که ساعت 15:00 قیمت جفت ارزی USDJPY در بازار ارز 119.088 JPY برای هر USD. سرمایه‌ گذار انتظار دارد که در عرض یک ساعت قیمت ارز با سرعت افزایش خواهد یافت. او Fix-Contracts از نوع Call/ Put را با ارز پایه USDJPY و پایان مدت اعتبار معامله در 16:00 را انتخاب می‌کند. سپس 300 USD سرمایه گذاری می‌کند و جهت Call را انتخاب می‌کند.

ساعت 16:00 قیمت ابزار USDJPY تا 120.048 افزایش می‌یابد، یعنی پیش بینی سرمایه گذار درست بوده است. از آنجا که سود بالقوه قرارداد 90% است، سرمایه گذار
300 USD‏ ×‏ %90 = 270 USD

سود دریافت می‌کند.

سرمایه‌ گذاری

Touch ( تماس با سطح)

پیش بینی کنید در صورت افزایش یا کاهش قیمت، او به کدام سطح خواهد رسید. اگر پیش بینی شما قبل از انقضا قرارداد تایید شود، سود شما می‌تواند تا 100% از مبلغ سرمایه گذاری شده برسد.

فرض کنیم، در ساعت 11:45 قیمت طلا برابر است با 600 1 USD برای هر اونس. سرمایه گذار پیش بینی می‌کند که قیمت طلا در عرض یک ساعت تا 625 1 USD رشد می‌کند، برای همین او Fix-Contracts از نوع Touch با تاریخ انقضا در ساعت 12:45 و سود 95% را انتخاب می کند. در این قرارداد 3 سطح قیمت وجود دارد:

  • 625 1 — سطح بالای قیمت;
  • 600 1 — قیمت کنونی;
  • 580 1 — سطح پایین قیمت.

سرمایه گذار پیش بینی می‌کند که قیمت به سطح 625 1 USD خواهد رسید، برای همین او جهت افزایش را انتخاب می‌کند و 200 USD سرمایه گذاری می‌کند.

در عرض یک ساعت قیمت بازار به سطح 627 1 USD می رسد، اما بعد از قیمت بازار پایین می‌آید و در زمان انقضا معامله حتی پایین‌تر از زمان خرید Fix-Contracts است.

چون قیمت طلا به سطح 625 1 USD که سرمایه گذار پیش بینی کرده بود رسیده، او
USD 200 × %95 = USD 190 سود دریافت می کند.

سرمایه‌ گذاری

Range (محدوده)

اگر شما انتظار دارید که تغییرات قیمت دارایی در دوره زمان معینی در محدوده معینی خواهد بود - Fix-Contracts از نوع range را انتخاب کنید. اگر پیش بینی شما پس از انقضا قرارداد تایید شود، سود شما می‌تواند تا 100% از وجه سرمایه‌گذاری شده برسد!

فرض کنیم که ساعت 18:05 قیمت جفت ارزی EURUSD در سطح 1.3020 است. سرمایه گذار پیش بینی می‌کند که قیمت جفت ارزی در عرض 5 دقیقه، چند نقطه کاهش خواهد یافت. او قرارداد Range را با زمان انقضا 18:10 با سود بالقوه 95% انتخاب می‌کند. در این قرارداد 3 سطح موجود می‌باشند:

  • 1.3027 — حد بالایی طیف;
  • 1.3020 — قیمت کنونی;
  • 1.3012 — حد پایینی طیف.

بعد از 5 دقیقه قیمت تا 1.3014 کاهش می یابد، که 6 نقطه پایین‌تر از قیمت جفت ارزی در زمان باز کردن معامله است ولی بالاتر از حد پایینی طیف است.

جهت حرکت قیمت بازار پیش بینی را تایید می‌کند . سرمایه گذار
USD 1,000 × 95% = USD 950 دریافت می کند.

سرمایه‌ گذاری

Spread

پیش بینی کنید که در زمان انقضای قرارداد قیمت بازار به سطح تعیین شده توسط شرکت، خواهد رسید یا نه، اگر پیش بینی شما تایید شود پس از زمان انقضا قرارداد سود شما 100% از مبلغ سرمایه گذاری خواهد بود!

فرض کنیم ساعت 12:10، مدت کوتاهی پس از افتتاح جلسه معاملاتی در بازار سهام در انگلستان، نرخ جفت ارز GBPUSD رشد خوبی را نشان می‌دهد و نرخ آن در سطح 1.65000 است.

بر اساس این اطلاعات پیش بینی می‌کند که رشد قرارداد GBPUSD ادامه خواهد یافت.

سرمایه گذار Fix-Contracts از نوع Spread با ارز پایه GBPUSD انتخاب می‌کند و پیش بینی می‌کند که در زمان انقضای قرارداد در 13:00 به سطح 1.65030 تعیین شده از طرف شرکت، می‌رسد.

سپس 500 USD سرمایه گذاری می‌کند و جهت "CALL" را انتخاب می‌کند. ساعت 13:00 قیمت ابزار GBPUSD تا 1.65500 افزایش پیدا می کند، یعنی پیش بینی تایید می‌شود.

سرمایه گذارUSD 500 × 100% = USD 500 دریافت می‌کند و به این صورت مبلغ سرمایه گذاری شده را دوبرابر می‌کند.

سرمایه‌ گذاری

Express

پیش بینی کنید که نرخ سه دارایی چگونه تغییر خواهند کرد - افزایش خواهند یافت و یا کاهش. اگر پیش بینی شما صحیح باشد، درصد payout افزایش خواهد یافت. لطفا توجه داشته باشید که صحیح بودن پیش بینی برای هر یک از این سه دارایی تنها شرایط الزامی برای دریافت و حفظ درصد payout می‌باشد.

فرض کنیم که در ساعت 15:00 (GMT+3) نرخ ابزار XAUUSD به ازای هر اونس برابر است با 1,300 USD ؛ نرخ جفت ارز EURJPY برابر است با 135.25 JPY به ازای هر EUR، نرخ جفت ارز GBPCHF برابر است با 1.3434 CHF به ازای هر GBP.

سرمایه گذار پیش بینی می‌کند که طی یک ساعت نرخ طلا افزایش خواهد یافت، نرخ جفت ارز EURJPY و GBPCHF کاهش خواهد یافت.

او استراتژی Express را با زمان انقضای معامله پس از 1 ساعت انتخاب کرده، جهت Call برای دارایی XAUUSD و جهت Put برای جفت‌های ارزی EURJPY و GBPCHF را انتخاب می کند. سپس 300 USD در Fix-Contracts از نوع Express سرمایه گذاری می‌کند.

در ساعت 16:00 نرخ ابزارها بداین ترتیب تغییر یافت: نرخ XAUUSD تا 1,315 USD افزایش یافته، نرخ EURJPY تا 135.04 و نرخ GBPCHF تا 1.3420 کاهش یافتند.

بداین ترتیب، پیش بینی انجام شده صحیح می‌باشد. هنگام خرید قرارداد Express میزان Payout برای این ابزار بداین ترتیب بود:

  • XAUUSD — %75
  • EURJPY — %80
  • GBPCHF — %70

میزان سود را می‌توان با استفاده از فرمول زیر حساب کرد:
بازده = (175% × 180% × 170%) × ضریب 1 – 100% = 435.5%

بنابراین، سرمایه گذار بازدهی به میزان زیر دریافت می‌کند: USD 300 × %435.5 = USD 1,306.50.

سرمایه‌ گذاری

Turbo

پیش بینی کنید نرخ پس از 5 تیک با میزان های مختلف چه تغییری خواهد کرد: افزایش یا کاهش. اگر پیش بینی شما درست باشد، میزان PAYOUT می‌تواند به 75% از نرخ سرمایه گذاری شده برسد.

فرض می‌کنیم که نرخ جفت ارز GBPUSD در سطح 1.39514 قرار دارد. سرمایه گذار پیش بینی می‌کند که نرخ در زمان پایان مدت زمان معامله بالاتر از زمان باز شدن معامله خواهد بود. او جهت Call را انتخاب کرده و 1 USD سرمایه گذاری می‌کند.

نرخ بداین ترتیب تغییر می‌کند: 1.39509 → 1.39513 → 1.39513 → 1.39515 → 1.39514 → 1.39514 → 1.39519. لطفا توجه داشته باشید که تیک‌هایی که شاخص آنها یکسان باشند در نظر گرفته نخواهد شد. بنابراین محاسبه تیک بداین ترتیب خواهد بود: 1) 1.39509; 2) 1.39513; 3) 1.39515; 4) 1.39514; 5) 1.39519. بنابراین، قرارداد با نرخ 1.39519 بسته می‌شود.

پیش بینی سرمایه گذار صحیح بود و میزان درآمد او با توجه به Payout که 75% می‌باشد، برابر خواهد بود با USD 1 × %75 = USD 0.75 . مبلغ کلی که به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد 1.75 USD می‌باشد.

سرمایه‌ گذاری

توضیحات:

  1. میزان ضریب ثابت نمی‌باشد و به وضعیت بازار بستگی دارد. در بازار باریک و یا سریع میزان ضریب ممکن است در محدوده 1 - 0.1 نوسان داشته باشد.

توجه!

Payout یا سود بالقوه Fix-Contracts - درصدی از مبلغ سرمایه است که در صورت صحیح بودن پیش بینی به معامله‌گر پرداخت خواهد شد. اندازه درصد سود بالقوه Fix-Contracts ثابت نیست و به شرایط بازار بستگی دارد. در بازارهای کوچک و یا سریع بعضی از Fix-Contracts و یا زمانبندی‌ها در دسترس نمی‌باشند.

بازگشت به بالای صفحه