گردش مالی در سیستم امتیازات چگونه است؟

هنگام محاسبه گردش مالی در چهارچوب امتیازات آلپاری هم درخواست‌ها برای بازکردن گزینه و هم درخواست‌ها برای بستن معامله محاسبه می شوند.

ارز محاسبه USD می‌باشد. اگر ارز معامله دلار نباشد. تبدیل ارز به نرخ بید (Bid) در ترمینال تجاری MetaTrader 4 در لحظه باز کردن / بستن گزینه محاسبه می‌شود.

هنگام بستن قسمتی از معامله، فقط حجم بسته شده حساب می‌شود.

مثال حساب حجم گردش مالی.

مشتری معامله ای با حجم 1 لات برای جفت ارزی EURUSD با نرخ Bid برابر با 1.29000 درخواست می‌کند.

برای درخواست باز کردن معامله او 129,000 USD گردش مالی دریافت خواهد کرد: (1.29000 × 1 لات × 100,000 EUR)

طی یک هفته، نرخ Bid تا 1.30000 تغییر خواهد کرد. مشتری نصف حجم معامله را می بندد و مبلغی برابر با 100,000 EUR (حجم قرارداد) × 0.5 لات × 1.30000 = 65,000 USD دریافت می‌کند.

در مجموع طی یک هفته کاری حجم گردش مالی مشتری 194,000 USD می‌باشد و مطابق با این مبلغ امتیازات او در عامل سطح گردش مالی و عامل وضعیت کابین شخصی ضرب خواهند شد.
 

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.