افتتاح وفعال سازی حساب PAMM ؟

مشتری شرکت که حساب PAMM افتتاح کرده، مدیر این حساب خواهد شد. او بودجه مشتریان دیگر (سرمایه گذاران) را مدیریت می کند، و درصدی از سود یرمایه گذاران را بعنوان کارمزد دریافت می کند.

برای افتتاح حساب PAMM باید:

  • وا رد کابین شخصی شد؛
  • در منوی اصلی بخش "افتتاح حساب" و "فارکس، فلزات و CFD" و سپس دکمه "مدیریت سرمایه" را انتخاب کنید؛
  • نوع حساب و ارز پایه آن را انتخاب کنید؛
  • هنگام افتتاح حساب های PAMM، مدیر تصمیم میگیرد حساب عمومی باشد و یا خصوصی.

حساب PAMM پس از اولین واریز و تعیین سرمایه مدیر فعال خواهد شد. برای فعال سازی لازم است:

  • در بخش "حساب های PAMM من" در منوی حساب های PAMM روی دکمه "واریز" کلیک کنید. و میزان سرمایه مدیر را تعیین کرده و آن را به حساب واریز کنید؛
  • حساب شخصی را انتخاب کنید؛
  • دکمه "انتقال وجه" را کلیک کنید.

توجه!

اگر گزینه عمومی بودن حساب هنگام افتتاح انتخاب شده باشد، پس از انجام تمام مراحل فعال سازی حساب عمومی خواهد شد.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.