تغییر اسناد مقرراتی

20 Sep 201716:31

مشتریان گرامی!

18 سپتامبر سال 2017 در مقررات عملیات تجاری در حساب‌های STANDARD و NANO، مقررات عملیات تجاری در حساب‌های ECN و مقررات عملیات تجاری در حساب‌های PRO.ECN.MT4 تغییراتی اعمال خواهد شد.

در مقررات عملیات تجاری در حساب‌های STANDARD و NANO بندهای 9.10،9.11، 10.38 اضافه خواهند شد، بندهای 6.3، 9.8، 10.36، 10.37، 11.1 تغییر خواهند کرد. بندهای 3.10، 4.10، 4.11، 5.5، 5.15، 5.21 حذف خواهند شد. شماره بند 9.17 به بند 9.9 تغییر خواهد یافت.

در مقررات عملیات تجاری در حساب‌های ECN بندهای 9.10، 9.11 اضافه خواهند شد. بندهای 3.6، 4.6، 4.7، 5.5، 5.14، 5.20 حذف خواهند شد. بندهای 5.27، 6.4، 6.7، 9.8، 10.2 تغییر خواهند کرد. شماره بند 9.17 به بند 9.9 تغییر خواهد یافت.

در مقررات عملیات تجاری در حساب‌های PRO.ECN.MT4 بندهای 8.9، 8.10، 8.11 اضافه خواهند شد. بندهای 4.6، 4.7، 5.5، 5.12، 5.17، 8.17 حذف خواهند شد. بندهای 5.25، 6.7، 8.8، 9.2 تغییر خواهند کرد.

بقیه ساختار مقررات تغییری نخواهند کرد.

با نسخه‌های جدید مقررات می‌توانید با مراجعه به لینک‌های زیر آشنا شوید:

برای دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید به بخش پشتیبانی مشتریان از طریق چت آنلاین و یا ارسال ایمیل به [email protected] و یا با تلفن 869559 8449 44+ مراجعه کنید.

با احترام،
شرکت آلپاری

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.