مالک برند آلپاری آندری داشین و رئیس بخش توسعه شرکت آلپاری سرگی ویازمین در بیست و ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد شرکت کردند

27 Jul 201713:03

مشتریان گرامی!

آندری داشین  و سرگی ویازمین

بیست و ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد در سنت پترزبورگ برگزار شد. این کنفرانس که هر سال برگزار می شود و بانفوذترین و معتبر ترین اقتصاددانان و متخصصان ارشد در این زمینه را دور هم جمع می کند. آندری داشین، مالک برند آلپاری و سرگی ویازمین، رئیس بخش توسعه شرکت آلپاری در برخی از جلسات و گفتگوهای شرکت کردند. سران شرکت آلپاری در مورد روابط بین شرکتهای مالی و تنظیم کنندگان و همچنین در مورد استراتژی استطاعت مالی با شرکت کنندگان این کنفرانس صحبت کردند.

اعضای کنفرانس
مالک برند بین المللی اقتصادی آلپاری، آندری داشین گفت: "کنفرانس بسیار غنی بود – رویدادهایی با این مقیاس برای تمام اعضای بخش اقتصاد بسیار مهم است. در این نوع کنفرانسها می‌توان در مورد مسائل موضعی تبادل نظر کرد، بوجودآمدن روند‌های جدید، موثر بودن مکانیسم‌های موجود بررسی کرد و همچنین پیاده سازی تکنولوژی‌های مدرن ارزیابی کرد."

آندری داشین  و سرگی ویازمین

با احترام،
شرکت آلپاری

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.