کليسای بزرگ ارتدکس در تاتارستان بازسازی و افتتاح شد

16 Nov 201716:39

مشتريان گرامی!

4 دسامبر 2011 آندره داشين، مدير عامل شرکت آلپری کليسايی قديمی را در يکی از روستاهای تاتارستان بازسازی نمود و از نو آن را افتتاح کرد.

در سال 1885 يکی از ساکنان دهکده تلاش مالی فراوانی را در جهت بازسازی اين کليسا کرده بود. با اين حال بازسازی سال های سال به تاخير افتاده بود تا اين که در سال 1914 اين کليسا بدون ناقوس افتتاح شد. در دوره کمونيست اين کليسا بسته شد، و در سال 1999 به اسقف کازان بازگردانده شد.

پدر ويتالی، کشيش اين کليسا در اين باره گفت: "امروز بازسازی کليسا با کمک های مالی مردمان با اعتقاد به انجام رسيده است."

بازسازی معبد 6 ماه به طول انجاميد، و به تدريج به ساخت مزرعه و خانه برای کارکنان و راهبان اين کليسای جديد پرداخته شد.

پدر ويتالی همچنان افزود: " در طول 5 سال اين معبد از هيچ گونه امکانات رفاهی از جمله برق و گاز برخوردار نبود و کار کردن در آن بسيار مشکل بود. اکنون با کسب اين امکانات رفاهی می توانيم به فعاليت خود بيش از پيش بپردازيم و اين بسيار مهم است، زيرا نزديکترين کليسای ارتدکس در 50 کيلومتری از روستا واقع شده است. اکنون زائران می توانند به شفای معنوی و مشکلات خود بپردازند.

علاوه بر اين آندره داشين در مورد برنامه های آينده گفت: "هدف ما ايجاد يک سرپناه در کليسا برای کودکان در وضعیت دشوار می باشد. اما از آنجا که دريافت مجوز و ساخت بنا به وقت نياز دارد، ما ابتدا به اجرای طرح مزرعه و تامين غذای کودکان می پردازيم."

در روز تقدس اسقف اعظم رسماً از آندره داشين برای ترميم کليسا و انجام کار خير صميمانه سپاسگزاری کرد.

شرکت آلپری با بازسازی اين کليسای قديمی بار ديگر عمل صادقانه و توجه ويژه خود را در کمک به نيازمندان نشان داد. لازم به ذکر است که شرکت آلپری 6 سال است به مؤسسه خيريه کمک مالی می کند و همچنين دارو به داروخانه های کازان ارسال می نمايد. و به بيمارستان های واقع در مسکو و مناطق اطراف کمک های مالی ميکند.

با احترام،
Аlpari NZ

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.