از 31 اکتبر 2011 تغييراتی در قوانين تنظيمی Alpari ايجاد خواهد گرفت

07 Feb 201316:40

مشتريان گرامی!

به اطلاع شما می رسانيم که تغييراتی در قوانين تنظيمی شرکت انجام خواهند گرفت، اين تغييرات به شرح زير می باشند:

توافقنامه مشتری:

  • بند 1.2 اضافه خواهد شد: مشخصات قرارداد ها به فهرست مدارک مورد نياز برای مطالعه مشتری افزوده خواهد شد.

قوانين تنظيمی عمليات غير معاملاتی:

  • بند 1.8 ويرايش خواهد شد: مدت زمان در اين پاراگراف به 3 روز کاهش خواهد يافت.
  • بند 6.20 اضافه خواهد شد: طبق اين پاراگراف مشتری موافقت خواهد کرد که به هنگام انجام عمليات غير معاملاتی در صورت نبود مقدار کافی در حساب، شرکت اين عمليات را با استفاده از ديگر حساب وی، تجاری و يا شخصی انجام خواهد داد.

قوانين تنظيمی عمليات معاملاتی ECN.MT4 و NDD.MT4:

  • بند 2.31 تغيير خواهد کرد: دوره حفظ دستورات در انتظار به يک هفته کاهش خواهد يافت.

قوانين تنظيمی عمليات معاملاتی برای پلتفرم معاملاتی متاتريدر 4:

  • بند 2.24 تغيير خواهد يافت: دوره حفظ دستورات در انتظار به يک هفته کاهش خواهد يافت.
  • اطلاعات پاراگراف های 5.28 الی 5.33 در دو پاراگراف 5.28 و 5.29 با تغييراتی اضافی ترکيب خواهند شد.
  • بند های 5.30 تا 5.33 حذف خواهند شد.

اين تغييرات از تاريخ 31 اکتبر 2011 انجام خواهند گرفت. برای مطالعه قوانين تنظيمی اصلاح شده به سايت ما مراجعه فرماييد.

با احترام،
Alpari NZ

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.