تغيير در برنامه کاری شعبه "Promsvyazbank " در قبرس

January 30 2013 18:40

مشتريان گرامی !

به اطلاع شما می رسانيم ، که در ارتباط با تعطيل رسمی در قبرس ، 1 آپريل 2011 شعبه Promsvyazbank در قبرس کار نخواهد کرد . 4 آپريل 2011 اين شعبه کار خود را به صورت عادی از سر خواهد گرفت .

لطفاً اين اطلاعات را به هنگام برنامه ريزی برای انتقال وجه در نظر بگيريد .

با احترام ،
گروه پرداخت شرکت Alpari NZ

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.