تغیرات در مقررات انجام عملیات تجاری برای حساب‌های Standard و Nano

22 Mar 201611:12

مشتریان گرامی!

17 مارس 2016 برابر با 27 اسفند 2016 در مقررات انجام عملیات تجاری در حساب‌های Standard و Nano تغییرات زیر اعمال خواهند شد:

  • بندهای 1.1، 1.3، 2.2، 2.7، 2.8، 2.11، 2.12، 2.13، 2.16، 2.21، 2.23، 2.24، 3.6، 3.11، 3.12، 3.13، 4.5، 5.1، 5.11، 5.12، 5.24، 5.28، 5.29، 6.1، 7.1، 7.2، 8.2، 8.17، 9.11، 9.12، 9.36، 10.1 تغییر پیدا خواهند کرد.
  • بند 6.7 اضافه شده است.
  • بندهای 8.18 و 8.19 حذف شده‌اند.

بقیه نکات مقررات تغییری نکردند.

شما می‌توانید با مراجعه به این لینک با مقررات جدید آشنا شوید.

با احترام،
 شرکت آلپاری

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.