برنده دروره آوریل ماه مسابقه «سرمایه گذار موفق» تعیین شد

مشتریان گرامی!

آلگ اوسیپوف

نتایج دوره آوریل ماه مسابقه «سرمایه گذار موفق» مشخص شد. با نتیجه 152.74٪ بهره آوری، آلگ اوسیپوف از شهر اوفا برنده این دوره مسابقات شد. به عنوان جایزه مبلغ 000 25 RUR به حساب او واریز شد. شایان ذکر است که مسابقه «سرمایه گذار موفق» از سال 2012 هر ماه برگذار می شوند و برنده اولین دوره این مسابقه یکی از مشتریان از جمهوری باشقیرستان بود.

مسلبقات آلپاری هیچ محدودیت مرزی ندارند. همه علاقمندان از شهر های کوچک یا بزرگ، از روسیه و یا کشورهای دیگر می توانند پس از ثبت نام، در مسابقات شرکت کرده و برنده جوایز ما شوند. دوره جدید مسابقه «سرمایه گذار موفق» هم اکنون آغاز شد!

با احترام،
آلپاری

کلاسیک همیشه مد است
اطمینان و کیفیت را برای کار در بازار فارکس انتخاب کنید. حساب‌های کلاسیک standard.mt4 برای رسیدن شما به موفقیت طراحی شده‌اند!
افتتاح حساب

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.