آلپاری 19 ساله شد!

شرایط معامله با گزینه‌های باینری

نرخ معامله از EUR 1 / USD 1 و زمان انجام عملیات از 30 ثانیه در سطح Payout تا 100% Payout معامله‌گران می‌توانند با بیشترین سودمندی ممکن معامله کنند.

حسابارز سپردهحداقل سپردهPayoutابزارزمان انجام عملیات1مبلغ هر گزینه

alpari.binary

USD, EUR0 EUR / USDتا 100%جفت ارزی — 17
فلزات گرانبها — 2
CFD سهام — 3
CFD شاخص ها — 3
СFD کالا — 1
از 30 ثانیه تا 24 ساعتاز 1 تا 5,000 ‏USD / EUR

مشخصات قرارداد

دارایی اساسی را برای معامله در گزینه های باینری در پلتفرم BinaryTrader انتخاب کنید - یکی از ابزار را انتخاب کنید. میزان Payout به دارایی اساسی منتخب شما بستگی دارد. معاملات از ساعت 00:06 دوشنبه (ЕЕТ) تا 23:59 (ЕЕТ) جمعه انجام می شوند. در تجارت خود از بررسی بازارهای ارز که کارشناسان آلپاری در اختیار شما می گذارند استفاده کنید.

ِCall/Put

دارایی اساسی1مدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Apple70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Facebook75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
سهام Google75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های S&P 50070‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های FTSE 10070‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
شاخص‌های Nikkei 22560‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
نفت Brent75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 575‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 10075‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
INDFX 500075‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

توضیحات:

 1. رای گزینه‌های استراتژی Call / Put برای جفت‌های ارز EURUSD ،GBPUSD ،USDJPY ،EURJPY ،GBPJPY ،USDCHF ،USDCAD ،AUDUSD ،NZDUSD از 9 آوریل تا 31 می‌ ماه 2018 (20 فروردین تا 10 خرداد 1398) شرایط بهتری برای معاملات اعمال خواهند شد. در این مدت زمانی تایم فرم های 2، 3 و 4 دقیقه‌ای در دسترس خواهند بود و میزان Payout تا 85% خواهد بود. همچنین میزان Payout برای معاملات با تایم فرم‌های 30 ثانیه‌ای، 1 و 5 دقیقه‌ای نیز تا 85% افزایش خواهند یافت.
  این میزان Payout حداکثر می‌باشد و با توجه به شرایط بازار ممکن است تغییر یابد.
  شرکت حق دارد، در هر زمانی این شرایط را تغییر داده و یا لغو کند.

Touch

دارایی اساسیمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY70‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Range

دارایی اساسیمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY75‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

Spread

دارایی اساسیمدت اعتبار قراردادبستن معامله قبل از زمان تعیین شدهضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
میزان Payoutدر صورت برنده شدندر صورت باختنUSD / EUR USD / EUR
AUDUSD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURJPY85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
EURUSD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPJPY85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
GBPUSD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
NZDUSD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCAD85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDCHF85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000
USDJPY85‏%50‏%0‏%0‏%205,0005,000

توضیحات:

 1. برای استراتژی Spread طی زمان اجرای طرح تشویقی شرایط مخصوصی برای میزان Payout اعمال می‌شود. با اطلاعات بیشتر می توانید در صفحه مخصوص به طرح تشویقی آشنا شوید.

Turbo

دارایی اساسیمیزان Payoutضررحداکثر تعداد معاملاتحداکثر سرمایه‌گذاری در هر معاملهحداکثرسرمایه‌گذاری برای یک حساب
USD / EUR USD / EUR
EURUSD75‏%0‏%205005,000
GBPUSD75‏%0‏%205005,000
USDCHF75‏%0‏%205005,000
USDJPY75‏%0‏%205005,000
EURJPY75‏%0‏%205005,000
GBPJPY75‏%0‏%205005,000
USDCAD75‏%0‏%205005,000
AUDUSD75‏%0‏%205005,000

توجه!

 • Payout یا سود بالقوه گزینه - درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است که درصورت درست بودن پیش بینی معامله‌گر به او پرداخت می‌شود . مبلغ این وجه ثابت نیست و بستگی به شرایط بازار دارد. در مواقع نقدینگی پایین در بازار یا مواقعی که نرخ‌ها به سرعت تغییر می‌کنند، ممکن است شرایط معامله تغییر کند و یا برخی از گزینه‌های اختیارات معامله قابل دسترسی نباشد. در بازار thin و fast شرایط معاملات ممکن است تغییر کنند. بعضی از استراتژی ها و یا تایم فرم ها ممکن است در دسترس نباشند.
 • اگر حجم معاملات معامله گر طی 7 روز به EUR 30 000 / USD 30,000 برسد، به حساب alpari.binary او وضعیت PRO تعلق می گیرد و درآمد او از هر معامله برای 3% افزایش می‌یابد. آما درآمد به صورت کل نمی‌تواند بیش از 100% باشد.
 • حداکثر تعداد معاملات یک معامله گر - 20 معامله می‌باشد. اما این تعداد با توجه به شرایط بازار می‌تواند تغییر کند.
 • ابزار INDFX 5 ،INDFX 100 ،INDFX 5,000 هم در روزهای کاری و هم در روزهای تعطیل شبانه روزی 24/7 در دسترس می‌باشند.
 • وضعیت PRO برای 7 روز فعال می‌باشد.

توضیحات:

 1. برای گزینه‌های نوع Turbo این شرایط اعمل نمی‌شود.
بازگشت به بالای صفحه