Japanese Candles

Japanese Candles

شمع ژاپنی – یکی از انواع نمودار ترمینال‌های تجاری می‌باشند که امکان بررسی نوسانات نرخ در بازار را برای معامله‌گران فراهم می‌سازند. شمع ژاپنی به دلیل آسان بودن تصویری آنها از سال 1980 رایجترین روش تجزیه و تحلیل فنی فنی می‌باشند و ظاهر آنها شبیه شمع می‌باشد. مستطیل که نشان دهنده مدت زمانی است که از باز شدن بازار و بسته شدن آن را از هم جدا می‌کند، بدنه شمع نامیده می‌شود. میله‌هایی که نشان دهنده حداقل و حداکثر نرخ در مدت زمانی تعیین شده هستند، سایه شمع نامیده می‌شوند. شمع‌های ژاپنی پایه و اساس تشکیل بسیاری از مدل‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال می‌باشند.

اشتراک: