Expiration Date

این اصطلاح برای تاریخی استفاده می‌شود که در آن گزینه و یا قرارداد آتی می‌تواند اجرا شود. اغلب این تاریخ (اگر در مورد گزینه‌های آتی صحبت می‌شود) روز مشخصی از ماه است که از قبل تعیین شده است، و این روز یک روز قبل از روزی است که ماه تحویل با قرارداد آغاز می‌شود.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.