Currency Basket

چند ارز خاص انتخاب شده، بر اساس قیمت کل این ارزها، میانگین قیمت ارزهایی که شامل این سبد نمی‌باشند محاسبه می‌شود. دلایل تشکیل سبد ارز ممکن است متفاوت باشد. مثلا محاسبه قیمت تقریبی یک ارز خاص و یا تعیین بیمه ریسک قراردادهای چند ارزی و یا بعنوان یک پایه. با توجه به این امر در ساختار سبد ممکن است ارزها به میزان مختلف وارد شوند و یا به صورت ثابت و یا موقت ارزها می‌تانند وارد سبد و یا از آن خارج شوند.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.