Complete Transaction

Complete Transaction

معامله کامل شده - دو معامله معکوس در پلتفرم تجاری (فروش با خرید درآینده / خرید ببا فروش در آینده) با استفاده از حجم یکسان می‌باشند. به عبارت دیگری این معامه کامل شده، باز کردن و بستن معامله است.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.