Call/put

Call/put

گزینه Call/ Put – یکی از انواع گزینه باینری می باشد که توسط کارگزارها در اختیار معامله گران گذاشته می شود. با سرمایه گذاری در گزینه Call/ Put، معامله‌گر وضعیت بازار را در زمان اتمام سرمایه گذاری پیش بینی می‌کند. برای دریافت درآمد، معامله گر باید درست پیش بینی کند نرخ دارایی در تایم فرم انتخاب شده، از نرخ دارایی در زمان خرید گزینه بیشتر خواهد شد و یا کمتر.

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.