میزان تورم در اتحادیه اروپا با میزان پیش بینی شده برابر شد

تورم سالیانه (شاخص HICP) بر اساس پیش بینی‌های انجام شده در ماه اگوست برابر خواهد بود با 1.5%. انتظار می‌رود نرخ منابع انرژی برای 4% در مقیاس سالیانه افزایش پیدا کند. تورم سالیانه در زمینه خدمات سه ماه متوالی در سطح 1.6% می‌شود.

به عقیده ما، این آمار نخواهد توانست روی نرخ یورو تاثیری بگذارد. در حال حاضر سطح کنونی نرخ مصرف HICP در محدوده پیش بینی شده توسط بانک مرکزی اتحادیه اروپا حرکت می‌کند. به جدول زیر توجه کنید:

در جدول می‌توان مشاهده کرد که بر اساس تحقیقات (ECB Survey of Professional Forecasters) در سه ماهه سوم سال 2017، بانک مرکزی اتحادیه اروپا انتظار دارد که تورم برابر خواهد بود با 1.5%. بنابراین آمار منشر شده در مورد تورم، برای بازار جای تعجب ندارد و تاثیر زیادی روی نرخ یورو نخواهد گذاشت.

تصمیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا در مورد سیاست پولی که در نشست 7 سپتامبر بررسی خواهد شد، تاثیر بیشتری روی نرخ یورو خواهد گذاشت.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.