EUR/USD: انتظار می رود نرخ به حداقل میزان خود برسد

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز سه شنبه معاملات یورو با کاهش به پایان رسیدند. نرخ یورو با توجه به افزایش میزان بازده اوراق قرضه امریکا و کاهش میزان بازده اوراق قرضه آلمان، کاهش یافت.

در پایان روز میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکایی برای 0.72% افزایش یافته و به 2.494% رسید. میزان بازده اوراق قرضه آلمان برای 3.17% کاهش یافته و به 0.319% رسید. نرخ در محدوده 1.0560 به سطح پشتیبانی رسید.  جفت ارز در این سطح هفده ساعت متوالی در روند جانبی معامله می‌شود.

انتظارات امروز بازار:

انتظار افزایش نرخ بهره ‌های کلیدی امریکا باعث ایجاد روند نزولی برای یورو می‌شود. پس از سخنرانی یلین و دیگر اعضای سیستم فدرال رزرو امریکا، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس به 86.4% رسید.

تا اعلام تصمیم سیستم فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره شش روز باقیمانده است. لازم به ذکر است که میزان احتمال کاهش نرخ بهره رو به کاهش می‌باشد. دیروز با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه مارس از 86.4% تا 84.1%، در ماه می از 87.5% تا 85.5% و در ماه ژوئن از 92.7% تا 92.2% کاهش یافت.

 معامله‌گران امروز به سطح بیکاری امریکا تنظیم شده توسط ADP توه خواهند کرد و در روز جمعه توجه معامله‌گران به گزارش وزارت کار خواهد بود. Payrolls نشان خواهد داد که سیستم فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش خواهد داد یا نه.

در تایم فرم ساعتی یورو ایجاد مدل مثلث شکل را به پایان رساند. با توجه تجزیه و تحلیل چرخه‌ای پیش بینی می‌شود نرخ در وسط روز تغییر جهت خواهد داد. انتظار می‌رود نرخ ابتدا 1.0537 کاهش یافته و سپس تا 1.0563 افزایش یابد.

مهمترین اخبار امروز:

در 10:00 EET آلمان – شاخص تولیدات صنعتی آلمان (ماهانه) (ژانویه)
در 11:15 EET سوئیس – شاخص بهای مصرف کننده (ماهانه) (فوریه)
در 15:30 EET بریتانیا – ارائه بودجه سالیانه
در 16:15 EET کانادا - آمار پروژه های مسکونی شروع شده (فوریه)؛ امریکا - گزارش تغییرات اشتغال بخش غیر کشاورزی آمریکا ADP (فوریه)
در 16:30 EET کانادا – شاخص مجوز های ساخت و ساز (ماهانه) (ژانویه)، امریکا - شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه چهارم)
در 18:00 EET امریکا – شاخص بهره وری بخش غیر کشاورزی (فصلی) (سه ماهه چهارم)
در 18:30 EET امریکا – ذخایر نفت خام Cushing - اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0537، حداکثر – 1.0574،  پایان – 1.0560.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی

پیش بینی‌های انجام شده دیروز به طور کامل اجرا شدند. نرخ تا 22 درجه و 1.0602 افزایش یافت و سپس تا 1.0558 کاهش یافت و دلیل این کاهش افزایش میزان بازده اوراق قرضه امریکایی بود.

یور سعی کرد به سطح پشتیبانی 67 درجه برسد. اصلاحات 17 ساعت طول کشیدند. دو، سه ساعت بعد احتمال رسیدن نرخ به کف نرخ دیروزی زیاد می‌باشد. از آنجایی که بعید است سیستم فدرال رزرو نظر خود را در مورد سیاست پولی تغییر دهد، انتظار می‌رود در روز پنج شنبه نرخ تا 1.0537 کاهش یابد.

با توجه به تجزیه و تحلیل چرخه‌ای انتظار می رود نرخ تا 67 درجه افزایش خواهد یافت، اما قبل از این اصلاح انتظار می‌رود فروشندگان معاملات خرید خود را با دستورات Stop در زیر قیمت 1.0558 ببندند. لازم به ذکر است که نسبت Short/Long برابر است با 61% / 38% و نرخ EURGBP پس از افزایش دیروزی برای روند نزولی آماده است.

از آنجایی که تجزیه و تحلیل چرخه‌ای تغییر جهت تغییرات نرخی را در ساعت 14:00 EET نشان می‌دهد، انتظار می رود نرخ یورو تا 1.0563 افزایش یابد.

باید به میزان بازده اوراق قرضه ده ساله امریکایی و آلمانی توجه کرد. اگر میزان بازده US10Y تا 2.4930 کاهش یابد، نرخ یورو ممکن است بدون کاهش تا 1.0602 افزایش یابد.

اشتراک

مقالات تازه با این موضوع

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.