برنامه تعطیلات

برای معاملات موثر تاریخ های مهم را دنبال کنید.

اطلاعات کامل در مورد تعطیلات رسمی کشورهای مختلف که دانشتن آنها برای انجام معاملات موثر مهم است، در این جدول جمع آوری شده است.

تاریخ‌های جمع آوری شده می‌توانند نشانه خوبی برای پیش بینی وضعیت بازار در دوره‌های زمانی معین می‌باشد.

search icon
search icon
search icon
search icon
‎01.01.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
سال نو
‎01.01.2019
‎هنگ کنگ
CFD
سال نو
‎01.01.2019
‎کانادا
CAD
سال نو
‎01.01.2019
‎امریکا
USD, CFD, فلزات گرانبها
سال نو
‎01.01.2019
‎اسپانیا
EUR, CFD
سال نو
‎01.01.2019
‎فرانسه
EUR, CFD
سال نو
‎01.01.2019
‎سوئیس
CHF
سال نو
‎01.01.2019
‎چین
CNH
سال نو
‎01.01.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
سال نو
‎02.01.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
تعطیل
‎02.01.2019
‎سوئیس
CHF
روز سنت برتولت
‎01.01.2019 - 02.01.2019
‎نیوزلند
NZD
سال نو
‎01.01.2019 - 02.01.2019
‎روسیه
RUB
سال نو
‎03.01.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
تعطیل
‎07.01.2019
‎روسیه
RUB
کریسمس
‎07.01.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز بلوغ
‎21.01.2019
‎امریکا
USD, CFD, فلزات گرانبها
روز مارتین لوترکینگ
‎26.01.2019 - 28.01.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
روز استرلیا
‎04.02.2019
‎هنگ کنگ
CFD
سال نو به تقویم قمری
‎05.02.2019
‎هنگ کنگ
CFD
سال نو به تقویم قمری
‎06.02.2019
‎نیوزلند
NZD
روز ویتانگی
‎04.02.2019 - 10.02.2019
‎چین
CNH
سال نو به تقویم قمری
‎11.02.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز تاسیس دولت
‎12.02.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
تعطیل
‎18.02.2019
‎کانادا
CAD
روز خانواده
‎18.02.2019
‎امریکا
USD, CFD, فلزات گرانبها
روز رئیس جمهور امریکا
‎08.03.2019
‎روسیه
RUB
روز بین المللی زن
‎21.03.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز اعتدال بهاری
‎05.04.2019
‎هنگ کنگ
CFD
جشنواره چینگینگ
‎05.04.2019
‎چین
CNH
جشنواره نور پاک
‎19.04.2019
‎هنگ کنگ
CFD
پنجشنبه نیک
‎19.04.2019
‎نیوزلند
NZD
پنجشنبه نیک
‎19.04.2019
‎امریکا
USD, CFD, فلزات گرانبها
پنجشنبه نیک
‎19.04.2019
‎کانادا
CAD
پنجشنبه نیک
‎19.04.2019
‎اسپانیا
EUR, CFD
پنجشنبه نیک
‎19.04.2019
‎آلمان
EUR, CFD
پنجشنبه نیک
‎19.04.2019
‎فرانسه
EUR, CFD
پنجشنبه نیک
‎19.04.2019
‎سوئیس
CHF
پنجشنبه نیک
‎22.04.2019
‎آلمان
EUR, CFD
عید پاک
‎22.04.2019
‎فرانسه
EUR, CFD
عید پاک
‎22.04.2019
‎سوئیس
CHF
عید پاک
‎22.04.2019
‎اسپانیا
EUR, CFD
عید پاک
‎22.04.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
عید پاک
‎22.04.2019
‎هنگ کنگ
CFD
عید پاک
‎22.04.2019
‎نیوزلند
NZD
عید پاک
‎22.04.2019
‎بریتانیا
GBP, CFD
عید پاک
‎25.04.2019
‎نیوزلند
NZD
روز آنزاک
‎25.04.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
روز آنزاک
‎29.04.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز کاشت
‎30.04.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
تعطیل
‎29.04.2019 - 01.05.2019
‎چین
CNH
روز کارگر
‎01.05.2019
‎اسپانیا
EUR, CFD
روز کارگر
‎01.05.2019
‎فرانسه
EUR, CFD
روز کارگر
‎01.05.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
تاجگذاری امپراتور جدید
‎01.05.2019
‎هنگ کنگ
CFD
روز کارگر
‎01.05.2019
‎روسیه
RUB
روز کارگر
‎01.05.2019
‎سوئیس
CHF
روز کارگر
‎01.05.2019
‎آلمان
EUR, CFD
روز کارگر
‎02.05.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
تعطیل
‎03.05.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز قانون اساسی
‎04.05.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز سبز
‎06.05.2019
‎بریتانیا
GBP, CFD
تعطیلات بانکی
‎05.05.2019 - 06.05.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز جهانی کودک
‎09.05.2019
‎روسیه
RUB
روز پیروزی
‎12.05.2019 - 13.05.2019
‎هنگ کنگ
CFD
روز تولد بودا
‎20.05.2019
‎کانادا
CAD
روز ویکتوریا
‎27.05.2019
‎بریتانیا
GBP, CFD
تعطیلات بانکی
‎27.05.2019
‎امریکا
USD, CFD, فلزات گرانبها
روز یادبود
‎30.05.2019
‎سوئیس
CHF
جشن عروج
‎03.06.2019
‎نیوزلند
NZD
روز تولد ملکه
‎07.06.2019
‎هنگ کنگ
CFD
جشنواره قایق اژدها مانند
‎07.06.2019 - 09.06.2019
‎چین
CNH
جشنواره قایق اژدها مانند
‎10.06.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
روز تولد ملکه
‎10.06.2019
‎آلمان
EUR, CFD
روز ارواح
‎10.06.2019
‎سوئیس
CHF
روز ارواح
‎12.06.2019
‎روسیه
RUB
روز روسیه
‎01.07.2019
‎هنگ کنگ
CFD
روز تاسیس یک ناحیه اداری ویژه هنگ کنگ
‎01.07.2019
‎کانادا
CAD
روز کانادا
‎03.07.2019 - 04.07.2019
‎امریکا
USD, CFD, فلزات گرانبها
روز استقلال
‎15.07.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز استقلال
‎01.08.2019
‎سوئیس
CHF
روز جشن ملی
‎05.08.2019
‎کانادا
CAD
جشن شهروند
‎11.08.2019 - 12.08.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز کوه
‎26.08.2019
‎بریتانیا
GBP, CFD
تعطیلات بانکی
‎02.09.2019
‎امریکا
USD, فلزات گرانبها, CFD
روز کارگر
‎02.09.2019
‎کانادا
CAD
روز کارگر
‎14.09.2019
‎هنگ کنگ
CFD
جشنواره پاییز
‎13.09.2019 - 15.09.2019
‎چین
CNH
روز اعتدال پاییزی
‎16.09.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز سالمندان
‎23.09.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز اعتدال بهاری
‎01.10.2019
‎هنگ کنگ
CFD
روز جشن ملی
‎03.10.2019
‎آلمان
EUR, CFD
روز وحدت آلمان
‎01.10.2019 - 07.10.2019
‎چین
CNH
روز جشن ملی
‎07.10.2019
‎هنگ کنگ
CFD
جشن نه برابر
‎14.10.2019
‎کانادا
CAD
روز شکرگزاری
‎14.10.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز ورزش
‎28.10.2019
‎نیوزلند
NZD
روز کارگر
‎31.10.2019
‎آلمان
EUR, CFD
روز اصلاحات
‎03.11.2019 - 04.11.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز فرهنگ
‎04.11.2019
‎روسیه
RUB
روز انقلاب
‎23.11.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز شکرگذاری کار
‎28.11.2019 - 29.11.2019
‎امریکا
USD, فلزات گرانبها, CFD
روز شکرگزاری
‎23.12.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
روز تولد امپراطور
‎24.12.2019
‎آلمان
EUR, CFD
شب کریسمس
‎24.12.2019
‎بریتانیا
GBP, CFD
شب کریسمس
‎24.12.2019
‎نیوزلند
NZD
شب کریسمس
‎24.12.2019
‎هنگ کنگ
CFD
شب کریسمس
‎24.12.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
شب کریسمس
‎24.12.2019
‎فرانسه
EUR, CFD
شب کریسمس
‎24.12.2019
‎اسپانیا
EUR, CFD
شب کریسمس
‎24.12.2019
‎امریکا
USD, فلزات گرانبها, CFD
شب کریسمس
‎25.12.2019
‎اسپانیا
EUR, CFD
کریسمس
‎25.12.2019
‎امریکا
USD, فلزات گرانبها, CFD
کریسمس
‎25.12.2019
‎فرانسه
EUR, CFD
کریسمس
‎25.12.2019
‎سوئیس
CHF
کریسمس
‎25.12.2019
‎کانادا
CAD
کریسمس
‎25.12.2019
‎نیوزلند
NZD
کریسمس
‎25.12.2019
‎بریتانیا
GBP, CFD
کریسمس
‎25.12.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
کریسمس
‎25.12.2019
‎آلمان
EUR, CFD
کریسمس
‎25.12.2019 - 26.12.2019
‎هنگ کنگ
CFD
کریسمس
‎26.12.2019
‎فرانسه
EUR, CFD
روز هدیه
‎26.12.2019
‎نیوزلند
NZD
روز هدیه
‎26.12.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
روز هدیه
‎26.12.2019
‎کانادا
CAD
روز هدیه
‎26.12.2019
‎بریتانیا
GBP, CFD
روز هدیه
‎26.12.2019
‎سوئیس
CHF
روز هدیه
‎26.12.2019
‎اسپانیا
EUR, CFD
روز هدیه
‎26.12.2019
‎آلمان
EUR, CFD
روز هدیه
‎31.12.2019
‎روسیه
RUB
شب سال نو
‎31.12.2019
‎فرانسه
EUR, CFD
شب سال نو
‎31.12.2019
‎اسپانیا
EUR, CFD
شب سال نو
‎31.12.2019
‎استرلیا
AUD, CFD
شب سال نو
‎31.12.2019
‎بریتانیا
GBP, CFD
شب سال نو
‎31.12.2019
‎آلمان
EUR, CFD
شب سال نو
‎31.12.2019
‎هنگ کنگ
CFD
شب سال نو
‎31.12.2019
‎نیوزلند
NZD
شب سال نو
‎31.12.2019
‎ژاپن
JPY, CFD
تعطیل
همه ماهها
 • همه ماهها
 • ژانویه
 • فوریه
 • کارس
 • آوریل
 • می
 • ژوئن
 • جولای
 • اگوست
 • سپتامبر
 • اکتبر
 • نوامبر
 • دسامبر

بهترین زمان را برای معاملات موفق انتخاب کنید!

معمولا فعالیت بازار پس از روزهای تعطیل افزایش می‌یابد.
در جدول آلپاری شما می‌توانید تاریخی که در نظر شما است را انتخاب کنید.
فیلتر آسان به شما کمک خواهد کرد اطلاعات لازم را بین تعداد متعدد تعطیلات پیدا کنید.

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.