آلپاری 19 ساله شد!

برنامه تعطیلات

هنگام معامله در بازار فارکس خیلی مهم است که تعطیلات ملی را در نظر گرفت، چون این تعطیلات می‌توانند راهنمای خوبی برای پیش بینی وضعیت بازار در این دوره باشند. فعالیت بازار معمولا بعد از تعطیلات بیشتر می‌شود. توجه زیادی به این مسئله کنید و در زمان مساعدی وارد بازار و در زمان مساعدی از آن خارج شوید.

با توجه به جلسات معامله مورد نظر می‌توانید در جدول الپاری اطلاعات لازم را وارد کرده و با استفاده از فیلتر‌ها تعطیلات مهم برای خودرا از بین تمام تعطیلات پیدا کنید.

ماه:
تاریخ
کشور
ابزار
نام تعطیلات
2018/01/01استرلیاAUD, CFDسال نو
2018/01/01هنگ کنگCFDسال نو
2018/01/01اسپانیاEUR, CFDسال نو
2018/01/01کاناداCADسال نو
2018/01/01مکزیکMXNسال نو
2018/01/01آمریکاUSD, فلزات, CFDسال نو
2018/01/01فرانسهEUR, CFDسال نو
2018/01/01سویسCHFسال نو
2018/01/01ژاپنJPY, CFDسال نو
2018/01/01چینCNHسال نو
2018/01/02-01/01نیوزلندNZDسال نو
2018/01/02سویسCHFروز سنت برتولت
2018/01/02ژاپنJPY, CFDتعطیل
2018/01/03ژاپنJPY, CFDتعطیل
2018/01/08ژاپنJPY, CFDروز اکثریت
2018/01/10بریتانیاGBP, CFDسال نو
2018/01/15آمریکاUSD, فلزات, CFDروز مارتین لوترکینگ
2018/01/26استرلیاAUD, CFDروز استرلیا
2018/02/05مکزیکMXNروز قانون اساسی
2018/02/06نیوزلندNZDروز ویتانگی
2018/02/12ژاپنJPY, CFDروز ملی بنیاد
2018/02/15هنگ کنگCFDشب سال نو با توجه به تقویم قمری
2018/02/21-02/15چینCNHسال نو به تقویم قمری
2018/02/19-02/16هنگ کنگCFDسال نو به تقویم قمری
2018/02/19کاناداCADروز خانواده
2018/02/19آمریکاUSD, فلزات, CFDروز رئیس جمهور
2018/03/19مکزیکMXNروز یادبود بنیتو جوارز
2018/03/21ژاپنJPY, CFDروز اعتدال بهاری
2018/03/29مکزیکMXNپنجشنبه نیک
2018/03/30استرلیاAUD, CFDآدینه نیک
2018/03/30بریتانیاGBP, CFDآدینه نیک
2018/03/30آلمانEUR, CFDآدینه نیک
2018/03/30هنگ کنگCFDآدینه نیک
2018/03/30اسپانیاEUR, CFDآدینه نیک
2018/03/30کاناداCADآدینه نیک
2018/03/30مکزیکMXNآدینه نیک
2018/03/30نیوزلندNZDآدینه نیک
2018/03/30آمریکاUSD, فلزات, CFDآدینه نیک
2018/03/30فرانسهEUR, CFDآدینه نیک
2018/03/30سویسCHFآدینه نیک
2018/04/02استرلیاAUD, CFDعید پاک
2018/04/02بریتانیاGBP, CFDعید پاک
2018/04/02آلمانEUR, CFDعید پاک
2018/04/02هنگ کنگCFDعید پاک
2018/04/02اسپانیاEUR, CFDعید پاک
2018/04/02نیوزلندNZDعید پاک
2018/04/02فرانسهEUR, CFDعید پاک
2018/04/02سویسCHFعید پاک
2018/04/05هنگ کنگCFDجشنواره چینگینگ
2018/04/07-04/05چینCNHجشنواره نور روشن
2018/04/25استرلیاAUD, CFDروز آنزاک
2018/04/25نیوزلندNZDروز آنزاک
2018/05/01-04/29چینCNHروز کارگر
2018/04/30ژاپنJPY, CFDروز کاشت
2018/05/01آلمانEUR, CFDروز کارگر
2018/05/01هنگ کنگCFDروز کارگر
2018/05/01اسپانیاEUR, CFDروز کارگر
2018/05/01مکزیکMXNروز کارگر
2018/05/01فرانسهEUR, CFDروز کارگر
2018/05/01سویسCHFروز کارگر
2018/05/03ژاپنJPY, CFDروز قانون اساسی
2018/05/04ژاپنJPY, CFDروز سبز
2018/05/07بریتانیاGBP, CFDتعطیلات بانکی
2018/05/10سویسCHFجشن عروج
2018/05/21آلمانEUR, CFDروز ارواح
2018/05/21کاناداCADروز ویکتوریا
2018/05/21سویسCHFروز ارواح
2018/05/22هنگ کنگCFDروز تولد بودا
2018/05/28بریتانیاGBP, CFDتعطیلات بانکی
2018/05/28آمریکاUSD, فلزات, CFDروز یادبود
2018/06/04نیوزلندNZDروز تولد ملکه
2018/06/11استرلیاAUD, CFDروز تولد ملکه
2018/06/18-06/16چینCNHجشنواره قایق اژدها مانند
2018/06/18هنگ کنگCFDجشنواره قایق اژدها مانند
2018/07/02هنگ کنگCFDروز تاسیس یک ناحیه اداری ویژه هنگ کنگ
2018/07/02کاناداCADروز کانادا
2018/07/04-07/03آمریکاUSD, فلزات, CFDروز استقلال
2018/07/16ژاپنJPY, CFDروز دریا
2018/08/01سویسCHFروز جشن ملی
2018/08/06کاناداCADجشن شهروند
2018/08/27بریتانیاGBP, CFDتعطیلات بانکی
2018/09/03کاناداCADروز کارگر
2018/09/03آمریکاUSD, فلزات, CFDروز کارگر
2018/09/17ژاپنJPY, CFDروز سالمندان
2018/09/24-09/22چینCNHروز اعتدال پاییزی
2018/09/24ژاپنJPY, CFDروز اعتدال پاییزی
2018/09/25هنگ کنگCFDجشنواره پاییز
2018/10/01هنگ کنگCFDروز جشن ملی
2018/10/07-10/01چینCNHروز جشن ملی
2018/10/03آلمانEUR, CFDروز وحدت آلمان
2018/10/08کاناداCADروز شکرگزاری
2018/10/08ژاپنJPY, CFDروز ورزش
2018/10/17هنگ کنگCFDجشن نه برابر
2018/10/22نیوزلندNZDروز کارگر
2018/10/30آلمانEUR, CFDروز اصلاحات
2018/11/19مکزیکMXNروز انقلاب
2018/11/23-11/22آمریکاUSD, فلزات, CFDروز شکرگزاری
2018/11/23ژاپنJPY, CFDروز شکرگذاری کار
2018/12/12مکزیکMXNتعطیلات بانکی
2018/12/23ژاپنJPY, CFDروز تولد امپراطور
2018/12/24استرلیاAUD, CFDشب کریسمس
2018/12/24بریتانیاGBP, CFDشب کریسمس
2018/12/24آلمانEUR, CFDشب کریسمس
2018/12/24هنگ کنگCFDشب کریسمس
2018/12/24اسپانیاEUR, CFDشب کریسمس
2018/12/24آمریکاUSD, فلزات, CFDشب کریسمس
2018/12/24فرانسهEUR, CFDشب کریسمس
2018/12/24ژاپنJPY, CFDشب کریسمس
2018/12/24نیوزلندNZDشب کریسمس
2018/12/25استرلیاAUD, CFDکریسمس
2018/12/25بریتانیاGBP, CFDکریسمس
2018/12/25آلمانEUR, CFDکریسمس
2018/12/26-12/25هنگ کنگCFDکریسمس
2018/12/25اسپانیاEUR, CFDکریسمس
2018/12/25کاناداCADکریسمس
2018/12/25مکزیکMXNکریسمس
2018/12/25نیوزلندNZDکریسمس
2018/12/25آمریکاUSD, فلزات, CFDکریسمس
2018/12/25فرانسهEUR, CFDکریسمس
2018/12/25سویسCHFکریسمس
2018/12/26استرلیاAUD, CFDروز هدیه
2018/12/26بریتانیاGBP, CFDروز هدیه
2018/12/26آلمانEUR, CFDروز هدیه
2018/12/26اسپانیاEUR, CFDروز هدیه
2018/12/26کاناداCADروز هدیه
2018/12/26نیوزلندNZDروز هدیه
2018/12/26فرانسهEUR, CFDروز هدیه
2018/12/26سویسCHFروز هدیه
2018/12/31استرلیاAUD, CFDشب سال نو
2018/12/31بریتانیاGBP, CFDشب سال نو
2018/12/31آلمانEUR, CFDشب سال نو
2018/12/31هنگ کنگCFDشب سال نو
2018/12/31اسپانیاEUR, CFDشب سال نو
2018/12/31نیوزلندNZDشب سال نو
2018/12/31فرانسهEUR, CFDشب سال نو
2018/12/31ژاپنJPY, CFDشب سال نو
بازگشت به بالای صفحه